VVV Ootmarsum Pianofestival Twente
Facebook Pianofestival Twente
Pianofestival Twente

Programma

Pianoconcert Michail Markov

16:30

zondag

25

SEPT

F. Schubert

          


4 impromptus Op.142


     - F mineur

     - As majeur

     - Bes majeur

     - F mineur"een impromptu is een instrumentale compositie uit de Romantiek, vaak

voor piano solo, met een lyrisch en improviserend karakter"

50 minuten

De Stiftskerk

Het stift 9

Weerselo

Dit concert vindt plaats in de Stiftskerk op het Stift, waar u loopt in de voetstappen van mensen die er eeuwenlang hebben gewoond en gewerkt. Het is ruim 800 jaar geleden dat hier een leefgemeenschap werd gesticht door Hugo van Buren. De commune werd in 1152 omgevormd tot een Benedictijner dubbelklooster waarin zowel monniken als nonnen woonden. Een eeuw later verlieten de laatste monniken Weerselo de – vooral adellijke – nonnen bleven.

In de eerste helft van de 16e eeuw veranderden de freules hun leefgemeenschap formeel in een (adellijk) Stift. Het klooster in Weerselo kreeg steeds meer een adellijk stempel. De officiële regels van Benedictus werden te zwaar geacht voor de adellijke dames, daarom werden ze versoepeld. De freules veranderden hun leefgemeenschap ook formeel in een ”Stift” dat wil zeggen dat de kloosterregels voor hen niet in volle omvang golden.

De in Moskou geboren Russische pianist Michail Markov begon zijn pianostudie op zevenjarige leeftijd. Al na drie jaar speelde hij als solist met orkest in de Concertzaal van het Tchajkovsky Conservatorium in Moskou. Later studeerde hij onder leiding van professor Victor Merzjanov aan het Tchajkovsky Conservatorium in Moskou. In 1975 behaalde hij de diploma’s voor concertpianist, docent piano en begeleider.

Michail Markov heeft vanaf 1975 veel opgetreden als solist en kamermusicus in de diverse landen van het voormalige Oostblok. Bovendien werkte hij als docent hoofdvak piano aan verschillende muziekinstellingen. De laatste jaren in Moskou was hij werkzaam als docent en plaatsvervangend directeur aan de beroemde Gnessin Speciale Muziekschool voor buitengewoon begaafde kinderen in Moskou.

In 1991 heeft hij zich in Nederland gevestigd en is sindsdien regelmatig actief als concertpianist in alle delen van het land en daarbuiten. In 1998 heeft hij een CD opgenomen bij ‘Suoni e Colori’ in Parijs met composities o.a. van D. Shostakowitch. In 2004 heeft hij opnames gemaakt voor het Duitse label ‘Musikom’ van pianomuziek van de hedendaagse (in München wonende) Russische componist Rodion Shchedrin.In 2008 heeft hij CD opnames voltooid met ‘Variaties’ van J. Brahms, J. Haydn, C. Czerny, S. Rachmaninov en A. Schnittke. (‘Musikom’).

M. Markov is eveneens actief als pianopedagoog. Gedurende zijn werk als docent hoofdvak piano aan het ArtEZ Conservatorium in Enschede en Zwolle heeft een groot aantal leerlingen van hem verschillende prijzen gewonnen op nationale en internationale pianoconcoursen.

M. Markov is jurylid van verschillende nationale en internationale pianoconcoursen in Nederland, Duitsland, Polen, Hongarije, Kroatië, Servië, Noorwegen e.a.. Ook is hij initiatiefnemer en artistiek leider van de ‘International Piano Competition for Young Musicians’ in Enschede.

Voor zijn verdiensten als initiatiefnemer en artistiek leider van de Internationale Piano Competition for Young Musicians is M. Markov in mei 2022 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Pianofestival

Ootmarsum

10 - 25 september 2022